Dit is de officiële website van  Huize Eureka te Otterlo. Dit is een een woon- en ontmoetingsplek voor ouderen met dagelijkse koffieochtenden en diverse activiteiten voor ouderen van Otterlo.

De ontmoetingsruimtes zijn in het beheer van Dorpscoöperatie Otterlo. De woningtoewijzing verloopt via een voordrachtcommissie. De voorrangscriteria zijn 65 jaar en ouder, woonachtig in Otterlo en behoefte aan een veilige leefomgeving en/of zorg. Voor interesse in een woning op Eureka, zie: https://eurekaotterlo.nl/wonen/

Via Stichting Steunfonds Eureka wordt door sponsoring, donaties en een jaarlijkse terugkerende snuffelmarkt geld ingezameld voor het organiseren van activiteiten.

Over ons

Dorpscoöperatie Otterlo

Voorzitter en dorpscoördinator:
Cor van Voorthuizen

Secretaris:
Dita de Rooij

Penningmeester:
Hennie van Hunen

Raad van Toezicht:
Margriet Moret
Maico Ploeg

Stichting Steunfonds Eureka:
Cor van Voorthuizen (voorzitter)
Trees Ploeg (secretaris)
Hennie van Hunen (penningmeester)

Voordrachtcommissie:
Jan van de Hoef
Hennie van Hunen
Margriet Moret

Snuffelmarktcommissie:
Bep de Vos
Jan Hazeleger
Gerhard Starke
Nannie van Veldhuizen

Activiteitencommissie:
Cor van Voorthuizen
Trees Ploeg
Ida van Veenschoten
Henny Emons
Truus Schimmel
Grietje van Voorthuizen
Nannie van Veldhuizen

Daarnaast hebben wij ook diverse vrijwilligers die ons en de bewoners steunen.

Visie en identiteit van Eureka te Otterlo: Visiestuk Eureka

Onze Missie

Algemeen
Dorpscoöperatie Otterlo en Stichting Steunfonds Eureka zijn organisaties die door belangeloze maatschappelijke inzet van velen een plek biedt waar men zich thuis voelt, zich kan ontwikkelen en leert samen te werken. Dankzij een gevarieerd en breed aanbod van activiteiten die passen bij de doelgroep 65+.
Zo willen wij bijdragen aan een samenleving met voor iedereen een vertrouwde en veilige leefomgeving.

Doel
Door middel van werving sponsoren, donaties van derden, subsidies en opbrengst Snuffelmarkt (1x per jaar) activiteiten te organiseren met en voor de ouderen.

Waardering voor vrijwilligers
Een vrijwilliger is iemand die met enige regelmaat, bijvoorbeeld wekelijks of maandelijks, een activiteit begeleidt.
Indien hij of zij besluit te stoppen dan krijgt hij of zij een cadeaubon en/of bloemetje.